Vào thẳng nội dung chính

A2 Flyers Exam 1 - Family and Friends 4

CEFR là gì

Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn quốc tế được dùng để đánh giá khả năng ngôn ngữ.

Hệ thống này được sử dụng trên toàn thế giới nhằm mô tả các kỹ năng ngôn ngữ của học viên.

Tham gia thi CEFR tại iSpeaking để làm gì

iSpeaking cung cấp kỳ thi khảo sát miễn phí cho học sinh nhằm mục đích kiểm tra trình độ thực của các học viên tại iSpeaking từ đó tìm cách phát triển học liệu nhằm đẩy mạnh kết quả học tập của các học viên.

Đảm bảo rằng mỗi học viên khi tốt nghiệp khóa học tại iSpeaking sẽ có đủ kiến thức và tự tin tha gia các cuộc thi quốc tế

Enroll